صفحه اصلي > آرشیو خبری > انتصابات 

 

انتصاب مدیرکل دفترفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران منصوب شد.
سه شنبه ١٥ تير ١٤٠٠ ادامه خبر >>

انتصاب سرپرست دفترفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران منصوب شد.
پنج شنبه ٦ خرداد ١٤٠٠ ادامه خبر >>

انتصاب مدیرکل انتقال خون استان کرمان
مدیرکل انتقال خون استان کرمان منصوب شد.
شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ ادامه خبر >>

انتصاب مدیرکل انتقال خون استان اصفهان
مدیرکل اداره کل انتقال خون استان اصفهان منصوب شد.
شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ ادامه خبر >>

انتصاب سرپرست اداره کل انتقال خون سمنان
سرپرست اداره کل انتقال خون سمنان منصوب شد.
چهارشنبه ١٥ ارديبهشت ١٤٠٠ ادامه خبر >>

انتصاب سرپرست اداره کل انتقال خون خراسان رضوی
سرپرست اداره کل انتقال خون خراسان رضوی منصوب شد.
يکشنبه ٨ فروردين ١٤٠٠ ادامه خبر >>

انتصاب سرپرست اداره کل انتقال خون اصفهان
سرپرست اداره کل انتقال خون اصفهان منصوب شد.
يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ ادامه خبر >>

با حکم وزیر بهداشت؛ رییس موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ایران منصوب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر پیمان عشقی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران را با حفظ سمت به عنوان رییس موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ایران منصوب کرد.
سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩ ادامه خبر >>

انتصاب سرپرست اداره کل انتقال خون خراسان رضوی
سرپرست اداره کل انتقال خون خراسان رضوی منصوب شد.
يکشنبه ٥ بهمن ١٣٩٩ ادامه خبر >>

انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران منصوب شد.
دوشنبه ٨ دی ١٣٩٩ ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

[3960]