صفحه اصلي > درباره ما > معاونین، مشاورین و مدیران ستادی 

 

 

مدیرعامل و رئیس موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون:

دکتر پیمان عشقی

معاون توسعه مدیریت و منابع:

دکتر تقی باهو طرودی

معاون فني و فناوري‌هاي نوين:

دكتر سعید محمدی

https://www.ibto.ir/uploads/Amini.jpg

معاون تضمين كيفيت و كنترل كيفي:

دكتر صديقه اميني كافي آباد

معاون آموزشي و پژوهشي موسسه عالي طب انتقال خون:

دكتر مهتاب مقصودلو

https://www.ibto.ir/uploads/HajiBeygi.jpg

مديركل دفتر مدیر عامل، روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل و سخنگوی سازمان: 

دكتر بشير حاجي بيگي

https://www.ibto.ir/uploads/mr.hedayati.jpg

مديركل دفتر مركزي حراست:

حسن هدایت زاده

https://www.ibto.ir/uploads/Sedaghat.jpg

 مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات:

دكتر عباس صداقت

سرپرست اداره کل حقوقی:

ابوالفضل اصغری

مشاور امور مجلس سازمان انتقال خون:

دكتر محمد جواد نظری مهر

مشاور سازمان در امور زنان و خانواده:

دکتر الهام خلف عادلی

 

مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان:

دکتر مصطفی جمالی

معاون پشتیبانی و منابع موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون:
 
دکتر محسن منشدی