صفحه اصلي > درباره ما > شورای عالی سازمان انتقال خون 

 


شوراي عالي سازمان مركب از پنج نفر مي‌باشند كه از ميان متخصصين مربوطه گروه پزشكي با اطلاعات و سوابق كافي در مسائل مربوط به انتقال خون براي مدت سه سال انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنها پس از انقضاي مدت نيز بلامانع است.


تبصره 1: عزل و نصب اعضاي شوراي عالي بعهده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مي‌باشد.


تبصره 2: جلسات شوراي عالي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي‌شود و تصميمات با اكثريت مطلق اعضاء شورا معتبر خواهد بود. همچنين در ماده 7 اساسنامه سازمان به وظايف شورايعالي اشاره مي‌نمايد.


در حال حاضر شوراي عالي سازمان به رياست مقام محترم وزارت دكتر بهرام عین الهی بوده و اعضاء شورا عبارتند از:

1.       دكتر پیمان عشقی، مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

2.       دكتر  احمد قره باغیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

3.       دكتر حسن ابوالقاسمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

4.       دکتر حمید پوراصغری، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

5.       دكتر محمدرضا شانه ساز، معاون و رئیس سازمان غذا و دارو

6.       دكتر بشیر حاجی بیگی، دبیر شورای عالی سازمان انتقال خون

[3960]