درباره لوگوی سازمان
 

تفسیر لوگوی سازمان انتقال خون ایران

 

 • طرح کلی آرم، یک مربع می‌باشد که از نظر گرافیکی بیانگر یک موسسه یا مجموعه است.

 • حلقه نماد یک جریان مداوم و پویا است که با توجه به رنگ قرمز آن، نماد جریان خون در بدن انسان است. قطع شدن حلقه -که در قسمت پایین مشاهده می‌شود- اشاره به مشکلی است که به هر دلیل منجر به اختلال در جریان مداوم گردش خون در بدن انسان شده است.

 

 • دایره قرمز کوچک نماد قطره خون اهدایی است که با وجود کوچک بودن، سعی در پر کردن نقص موجود در حلقه و برقراری مجدد جریان مداوم زندگی دارد.

 

 • رنگ خاکستری زمینه که دور حلقه را گرفته نشانگر روزگار خاکستری، مبهم و دردآلود بیماری است که جریان زندگی بخش گردش خونش با مشکل مواجه شده است.

 

 • از آنجا که نام سازمان که با فونت نسخ نوشته شده با همین شکل به عنوان نشان سازمان معرفی گردیده، لذا بهتر است بدون کوچکترین تغییری و به همین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 

سازمان در يك نگاه
 • تاريخچه، شاخص هاي كلي، روش كار و دستاوردها

  تاريخچه، شاخص هاي كلي، روش كار و دستاوردها

 • مديريت استراتژيك

  مديريت استراتژيك

 • گفت و گو با بنیانگذار سازمان

  گفت و گو با بنیانگذار سازمان

اطلاعیه ها