سوالات متداول
 

1) نحوه اطلاع از اولویت های پژوهشی به چه شکل است؟

با مراجعه به پورتال موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون می توانید از فهرست اولویت های پژوهشی این موسسه اطلاع یابید.

2) نحوه انجام فعالیت های پژوهشی در این موسسه به چه شکل است؟

برای دریافت اطلاعات کامل در این خصوص به سامانه پژوهشیار مراجعه نمایید.

3) آیا موسسه دارای مجله تخصصی در زمینه طب انتقال خون می باشد؟

بله. فصلنامه تخصصی خون