شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

 

تا چند سال قبل، پایش و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌های خونی در مراكز درماني انجام نمی‌‌شد. این در حالی است که ضرورت رديابي خون و فرآورده‌‌ها از اهداكننده تا دريافت‌‌كننده در مراکز درمانی و انتقال خون توسط متولیان سلامت توصيه شده است.

نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) به معنای پایش و نظارت بر کل زنجیره انتقال خون از اهداکننده تا دریافت‌‌کننده و تجزیه و تحلیل داده‌‌های مرتبط با عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده‌‌های آن، به منظور شناسایی علل رخداد عوارض و جلوگیری از وقوع مجدد آنها است. با توجه به اینکه رخداد عارضه در فرایند تزریق خون و فرآورده‌‌هـای خـونی بسیار شایع‌‌تر از خطر انتقال عوامل عفونی می‌‌باشد؛ بنابراین، در مسیر حفظ سلامت بیمار، جلوگیری از تکرار خطاهای مشابه و قابل پیشگیری و راه‌‌اندازی نظامی منسجم برای گزارش‌‌دهی بسیار ضروری به نظر می‌‌رسد.

تاکنون نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) به عنوان یکی از شاخه‌‌های نسبتاً تازه طب انتقال خون در بسیاری از کشورهای جهان استقرار یافته است. بعد از بررسی‌‌های اولیه در سازمان انتقال خون و تأكيد بر اهميت نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس(، انجام و اجرای این نظام مهم در مراکز درمانی به شوراي عالي سازمان انتقال خون در زمستان سال 1386 پيشنهاد شد و تصويب گرديد. اجرای این نظام در ایران از سال 1388 در 50 مركز درماني سراسر كشور (19 بيمارستان در تهران و 31 بيمارستان در 12 استان كشور) به صورت آزمایشی(Pilot) آغاز شد و با دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) از سال 1391 در تمامي مراكز درماني اجباری گردید.

شناسه خدمت: 18051579000

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت و درمان

نوع خدمت : خدمت به دیگردستگاه های دولتی      

نوع مخاطبین : بیمارستانها و مراکز درمانی      

ماهیت خدمت: اجرایی

سطح خدمت : ملی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست مرکز درمانی متقاضی آموزش

قوانین و مقررات بالادستی : آیین نامه فعالیت بانک خون و بخش های مصرف کننده خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی

آمار تعداد خدمت گیرندگان : حدود 77000 نفر در سال

متوسط زمان ارائه خدمت : سمینار یک روزه

تواتر : یک بار در سال

نحوه دسترسی به خدمت :

  درخواست خدمت پیگیری خدمت دریافت نتیجه
مکان سازمان انتقال خون ایران

دفتر نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌ها

دفتر نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌ها

زمان

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

نحوه

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی


مسئول انجام خدمت: دفتر نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌ها (هموویژلانس)

تعداد بار مراجعه: -

هزینه ارائه خدمت: رایگان   

مرحله اطلاع رسانی خدمت: الکترونیکی : اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) - تلفن گویا یا مرکز تماس

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی: مراجعه به دستگاه استانی   

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی : حضور در جلسه اموزش         

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی

عناوین فرایندهای خدمت : 1- دریافت نامه درخواست آموزش 2- برنامه ریزی جلسه اموزشی و انجام هماهنگی های لازم 3- برگزاری سیمنار اموزشی 4- صدور ارائه گواهی حضور در دوره