شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  1. براساس نوع نیاز سازمان انتقال خون مناقصات کیسه های خون برگزار ی گردد.
  2. شرایط فنی کیسه از نظر نوع استاندارد مربوطه و سایر مستندات بررسی می گردد.
  3. پس از کامل بودن مستندات لازم( GMP , CE ,ISO) نامه جهت ارسال نمونه کیسه تهیه می گردد.
  4. پس از دریافت کیسه ها از نظر کاربردی مشخصات برچسب ارزیابی می گردد.
  5. پس از ارزیابی انجام شده نتایج به ادارات ذیربط ارسال می گردد.

شناسه خدمت: 16041578000

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران مدیریت کنترل کیفی ستاد |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت و درمان

نوع خدمت : خدمت به کسب و کار         

نوع مخاطبین : شرکت های تامین کننده یا وارد کننده کیسه های خون      

ماهیت خدمت: حاکمیتی

سطح خدمت : استانی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : دریافت مستندات لازم و دریافت نمونه (کیسه)

قوانین و مقررات بالادستی : دستورالعمل ها و استانداردهای مدون سازمان انتقال خون 

آمار تعداد خدمت گیرندگان:اطلاعات محرمانه است

متوسط  زمان ارائه خدمت: -

تواتر:-

نحوه دسترسی به خدمت:

 

درخواست خدمت

پیگیری خدمت

دریافت نتیجه

مکان

سازمان انتقال خون ایران

مدیریت کنترل کیفی ستاد

مدیریت کنترل کیفی ستاد

زمان

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

نحوه

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

 

مسئول انجام خدمت: کارشناسان مدیریت کنترل کیفی ستاد مرکزی

تعداد بار مراجعه: -

هزینه ارائه خدمت: - 

مرحله اطلاع رسانی خدمت : غیرالکترونیکی (مکاتبات و مناقصات)

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی                    

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی:دریافت نمونه (کیسه) ، ارزیابی و ارسال نتایج

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی (نامه)  

عناوین فرایندهای خدمت : 1- دریافت کیسه 2- ارزیابی کیسه های خون 3- ارسال نتایج به معاونت های مربوطه