شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  1. نامه از اداره غذا و دارو جهت انجام آزمایشات ویروسی ارسال میگردد.
  2. پس از دریافت نامه مشخصات نمونه های ارسالی با نامه مطابقت داده میشود.
  3. بر اساس نوع آزمایش آزمایشات الایزا و ویروسی و تست های تاییدی انجام می گیرد.
  4. نتایج به ادارات ذیربط ارسال می گردد.

شناسه خدمت: 16041577102

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران مدیریت کنترل کیفی ستاد |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت و درمان

نوع خدمت : خدمت به دیگر دستگاه های دولتی         

نوع مخاطبین : اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر                    

ماهیت خدمت: حاکمیتی

سطح خدمت : ملی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : مدرك و مكاتبات و ارسال نمونه هاي مورد آزمايش

قوانین و مقررات بالادستی : دستورالعمل های مدون سازمان انتقال خون   

آمار تعداد خدمت گیرندگان:اطلاعات محرمانه است

متوسط  زمان ارائه خدمت: -

تواتر: -

نحوه دسترسی به خدمت:

 

درخواست خدمت

پیگیری خدمت

دریافت نتیجه

مکان

سازمان انتقال خون ایران

آزمایشگاه کنترل کیفی

آزمایشگاه کنترل کیفی

زمان

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه

نحوه

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

 

مسئول انجام خدمت: کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی ستاد مرکزی

تعداد بار مراجعه: -

هزینه ارائه خدمت: -            

مرحله اطلاع رسانی خدمت : غیرالکترونیکی

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی                    

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی: دریافت نمونه و آزمایشات مربوطه و ارسال نتایج

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی (نامه)           

عناوین فرایندهای خدمت : 1- دریافت نمونه 2- انجام آزمایشات الیزا یا تاییدی 3- ارزیابی نمونه و ارسال نتایج