شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  1. نامه از اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت ارزیابی لوله ارسال می گردد.
  2. مشخصات لوله و سایر مدارک مروطه با نامه ارسالی مطابقت داده می شود.
  3. لوله ها بر اساس نوع کاربری و طبق دستورالعمل های مربوطه ارزیابی می گردد.
  4. لوله ها از نظر خال، حجم، مشخصات برچسب، میزان EDTA ،کمیت ژل و سایر افزودنی ها بررسی می گردد.
  5. پس از بررسی نتایج به اداره ذیربط منعکس می گردد.

شناسه خدمت: 16041577101

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران مدیریت کنترل کیفی ستاد |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت و درمان

نوع خدمت : خدمت به دیگر دستگاه های دولتی         

نوع مخاطبین : آزمایشگاه مرجع سلامت  

ماهیت خدمت: حاکمیتی                   

سطح خدمت : ملی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : دریافت نمونه (کیت)

قوانین و مقررات بالادستی : دستورالعمل های مدون سازمان انتقال خون  

آمار تعداد خدمت گیرندگان: اطلاعات محرمانه است

متوسط  زمان ارائه خدمت: -

تواتر: -

نحوه دسترسی به خدمت:
 
  درخواست خدمت پیگیری خدمت دریافت نتیجه
مکان

سازمان انتقال خون ایران

آزمایشگاه کنترل کیفی

آزمایشگاه کنترل کیفی

زمان 8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه 8 الی 15:45روزهای شنبه تا چهارشنبه
نحوه غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی غیر الکترونیکی


مسئول انجام خدمت: کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی ستاد مرکزی

تعداد بار مراجعه: -

هزینه ارائه خدمت: -               

مرحله اطلاع رسانی خدمت : غیرالکترونیکی (مکاتبات و تفاهم نامه ها)

مرحله درخواست خدمت : غیرالکترونیکی                    

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی:دریافت لوله و ارزیابی های انجام شده و ارسال پاسخ

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی                   

عناوین فرایندهای خدمت : 1- دریافت لوله 2- انجام ارزیابی های لازم بر روی لوله 3- ارسال نتایج