سوالات متداول
 

1) آیا آمار نتايج خونگيري، غربالگري و معافيت ها در دسترس عموم قرار می گیرد؟

خیر. این اطلاعات پس از دریافت نامه استعلام آمار سالانه از مرکز آمار به مركز مديريت بيماري هاي واگير ارسال می شود.

2) آیا این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می گیرد؟

خیر. این خدمت فقط در دستگاه های دولتی ارائه می گردد.