سوالات متداول
 

1) این موسسه در چه مقاطع تحصیلی دانشجو جذب می کند؟

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D)

2) این موسسه در چه رشته هایی دانشجو جذب می کند؟

کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی، دکتری تخصصی رشته خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

3) این موسسه از چه طریقی دانشجو جذب می کند؟

کنکور سراسری برگزار شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی