آموزش نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فراورده ها
 

 

 

شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

 

تا چند سال قبل، پایش و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌های خونی در مراكز درماني انجام نمی‌‌شد. این در حالی است که ضرورت رديابي خون و فرآورده‌‌ها از اهداكننده تا دريافت‌‌كننده در مراکز درمانی و انتقال خون توسط متولیان سلامت توصيه شده است.

نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) به معنای پایش و نظارت بر کل زنجیره انتقال خون از اهداکننده تا دریافت‌‌کننده و تجزیه و تحلیل داده‌‌های مرتبط با عوارض ناخواسته انتقال خون و رآورده‌‌های آن، به منظور شناسایی علل رخداد عوارض و جلوگیری از وقوع مجدد آنها است. با توجه به اینکه رخداد عارضه در فرایند تزریق خون و فرآورده‌‌هـای خـونی بسیار شایع‌‌تر از خطر انتقال عوامل عفونی می‌‌باشد؛ بنابراین، در مسیر حفظ سلامت بیمار، جلوگیری از تکرار خطاهای مشابه و قابل پیشگیری و راه‌‌اندازی نظامی منسجم برای گزارش‌‌دهی بسیار ضروری به نظر می‌‌رسد.

تاکنون نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) به عنوان یکی از شاخه‌‌های نسبتاً تازه طب انتقال خون در بسیاری از کشورهای جهان استقرار یافته است. بعد از بررسی‌‌های اولیه در سازمان انتقال خون و تأكيد بر اهميت نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس)، انجام و اجرای این نظام مهم در مراکز درمانی به شوراي عالي سازمان انتقال خون در زمستان سال 1386 پيشنهاد شد و تصويب گرديد. اجرای این نظام در ایران از سال 1388 در 50 مركز درماني سراسر كشور (19 بيمارستان در تهران و 31 بيمارستان در 12 استان كشور) به صورت آزمایشی(Pilot) آغاز شد و با دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) از سال 1391 در تمامي مراكز درماني اجباری گردید