صفحه اصلي > مدیریت دانش 

 


همکاران گرامی

در راستای استقرار مدیریت دانش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، سامانه ملی مدیریت دانش بخش سلامت طراحی شده است. این نرم افزار کلیه بسترهای لازم برای ثبت، نگهداری، ارزیابی، توسعه و به اشتراک گذاری دانش را در اختیار تمامی کارکنان بخش بهداشت و درمان کشور قرار می دهد. امید است با بکارگیری صحیح فرآیندها و سامانه مدیریت دانش، زمینه رشد و بالندگی هرچه بیشتر کارکنان و سازمان فراهم گردد.  

برای آشنایی با مدیریت دانش، راهنمای تصویری ثبت نام و چگونگی ثبت تجربه در سامانه مدیریت دانش فایل‌های زیر را مطالعه کنید.

- آشنایی با مدیریت دانش

- راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه مدیریت دانش

- راهنما و مثال برای ثبت تجربه در سامانه مدیریت دانش