ستادی
 
يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>
پیام مدیر عامل سازمان انتقال خون در تقدیر از مقام کارگر
کارگران حلقه مهمی از زنجیره انتقال خون هستند
يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>
يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>
يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>
در گفتگو با مدیرعامل سازمان انتقال خون مطرح شد:
وفور داروهای خونی در دولت یازدهم
يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>
شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>
شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>
شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>
مدیرعامل سازمان انتقال خون در کارگاه آموزشی مدیریت ریسک:
فرآورده های خون در سراسر کشور باید از استاندارد یکسان برخوردار باشد
شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>
شنبه ٩ ارديبهشت ١٣٩٦ ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>