• گزارش تصویری: رونمائی از مرکز جامع اهداء استان سمنان، 23 آبان 95

  • گزارش تصویری: تکریم و معارفه مدیران کل اداره کل انتقال خون استان کرمان

  • گزارش تصویری: کنفرانس مدیریت خون بیمار، 20 آبان 95

  • گزارش تصویری: چهارمین سمینار سالانه ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون کشور، 19 آبان 95

  • گزارش تصویری: بازدید مدیرعامل سازمان انتقال خون از اداره کل انتقال خون استان کرمان، 19 آبان 95

  • گزارش تصویری: بازدید مدیرعامل سازمان انتقال خون از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، 18 آبان 95